Kontakt

För att kontakta OKSE kan du skicka e-post till info@okse.nu.

Vet du något som behöver granskas?

OKSE tar gärna emot tips på frågor att granska och uppmärksamma. Vi beaktar integriteten hos alla som kontaktar OKSE, men om vi får information om pågående nödsituation kommer vi att behöva kontakta larmscentralen och vid misstanke om att barn far illa kommer vi att upprätta en orosanmälan hos socialtjänsten. 

OKSE har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta. För dig som är utsatt för kommersiell sexuell exploatering och behöver hjälp hänvisar vi till Novahuset, Ellencentret och övriga stödverksamheter som finns runt om i landet. Mer information om var du kan få hjälp.

Tipsa OKSE genom formuläret eller på info@okse.nu