Hjälp och stöd

Vi har instiftat OKSE med det övergripande syftet att säkra rättigheterna för alla barn som är utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Att få hjälp och stöd är en sådan rättighet.

Både Novahuset och Ellencentret ger stöd till barn och unga som har erfarenhet av alla typer av sexuell exploatering.

Läs mer om stöd hos Novahuset eller Ellencentret

Du har även rätt till stöd och skydd från din kommun och om du är i behov av vård har du rätt att få detta från din region. Hör av dig till Novahuset eller Ellencentret om du behöver hjälp att navigera i de stödinstanser som finns där du bor.

Vid pågående brott, livsfara eller behov av akut vård, ring alltid 112.

novahuset2

Vet du något som behöver granskas?

OKSE tar gärna emot tips på frågor att granska och uppmärksamma. Vi beaktar integriteten hos alla som kontaktar OKSE, men om vi får information om pågående nödsituation kommer vi att behöva kontakta larmscentralen och vid misstanke om att barn far illa kommer vi att upprätta en orosanmälan hos socialtjänsten. 

OKSE har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta. För dig som är utsatt för kommersiell sexuell exploatering och behöver hjälp hänvisar vi till Novahuset, Ellencentret och övriga stödverksamheter som finns runt om i landet. Mer information om var du kan få hjälp.

Tipsa OKSE genom formuläret eller på info@okse.nu