ALLA TITTADE
MEN INGEN SÅG

Rapporten granskar hur vård, stöd och rättssystemet fungerar för barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering samt hur väl Sverige lever upp till sina skyldigheter i förhållande till svensk lag och internationella konventioner.

Hjälp oss sprida kunskap!
Skicka rapporten till personer du tycker bör få inblick i unga utsattas verklighet samt ladda ner bilderna och sprid budskapet i dina sociala kanaler.

Alla-tittade-men-ingen-såg

Organisationerna bakom OKSE har tidigare släppt följande granskande rapporter

Tjejer utsatta för prostitution och annan sexuell exploatering – om ungas erfarenheter, stöd och psykologisk behandling

En nationell kartläggning av Sveriges Regioners vård för personer som utsatts för kommersiell sexuell exploatering.

Vilken hjälp finns för människor som utsätts i prostitution, människohandel för sexuella ändamål och annan kommersiell sexuell exploatering? Rapporten innehåller enkätsvar från över 200 personer som är eller har varit utsatta i kommersiell sexuell exploatering och över 100 personer som arbetar som stödgivare inom offentlig sektor eller civilsamhället.

Vet du något som behöver granskas?

OKSE tar gärna emot tips på frågor att granska och uppmärksamma. Vi beaktar integriteten hos alla som kontaktar OKSE, men om vi får information om pågående nödsituation kommer vi att behöva kontakta larmscentralen och vid misstanke om att barn far illa kommer vi att upprätta en orosanmälan hos socialtjänsten. 

OKSE har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta. För dig som är utsatt för kommersiell sexuell exploatering och behöver hjälp hänvisar vi till Novahuset, Ellencentret och övriga stödverksamheter som finns runt om i landet. Mer information om var du kan få hjälp.

Tipsa OKSE genom formuläret eller på info@okse.nu