Integritetspolicy

Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedan beskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Child10 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Personuppgifterna kan samlas in i samband med att du fyller i ett formulär på vår sida är namn och mailadress. Child10 ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Stiftelsen Child10
Organisationsnummer: 802481-5949
Prästgatan 18A
111 29 Stockholm
info@child10.org

Personuppgiftsbiträden 

Vi delar inte personuppgifter med tredje part och har därmed inga personuppgiftsbiträden. 

Tredje part

Vi använder oss inte av någon tredje part som vi delar dina personuppgifter med. 

Användning av personuppgifter

Dina uppgifter kommer endast att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dina förfrågningar. Detta kan du alltid avsäga dig i samband genom att kontakta oss på info@child10.org.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt Child10s GDPR policy och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part utan ditt skriftliga medgivande.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter helt raderas. Du gör detta genom att maila oss på info@child10.org.

Kontakt

Om du har frågor om ombudsmannens hantering av personuppgifter, kontakta gärna info@child10.org